YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Năng lượng photon càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
  • B. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.
  • C. Photon có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.
  • D.  Năng lượng của photon càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với photon đó càng nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>