YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ  

  • A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S.
  • B. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.
  • C. là giá trị cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S.
  • D. tỉ lệ với số đường sức từ qua diện tích S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA