ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là: 

   

  • A. Phát triển kinh tế   
  • B. Phát triển kinh tế, chính trị   
  • C. Cải tổ chính trị   
  • D. Phát triển văn hóa, giáo dục
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là phát triển kinh tế 

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1