YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là: 

   

  • A. Phát triển kinh tế   
  • B. Phát triển kinh tế, chính trị   
  • C. Cải tổ chính trị   
  • D. Phát triển văn hóa, giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là phát triển kinh tế 

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON