YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Trung Quốc là: 

   

  • A. Khôi phục lại nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh   
  • B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng ngành công nghiệp nặng   
  • C. Xây dựng nền công nghiệp hiện đại, áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật tiên tiến   
  • D. Đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Trung Quốc là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF