YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung qua các đại hội 

   

  • A. X và XI
  • B. XI và XII
  • C. XII và XIII
  • D. XIII và XIV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung qua các đại hội XII và XIII.

  Đáp án C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1130

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA