ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào? 

   

  • A. 20/07/1945
  • B. 20/07/1946
  • C. 20/08/1946
  • D. 19/12/1946
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào 20/07/1946

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1