YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào? 

   

  • A. 20/07/1945
  • B. 20/07/1946
  • C. 20/08/1946
  • D. 19/12/1946

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào 20/07/1946

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF