YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu? 

   

  • A. Chu Ân Lai
  • B. Lưu Thiếu Kỳ
  • C. Lâm Bưu
  • D. Mao Trạch Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do  Mao Trạch Đông đứng đầu.

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON