AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu? 

   

  • A. Chu Ân Lai
  • B. Lưu Thiếu Kỳ
  • C. Lâm Bưu
  • D. Mao Trạch Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>