YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu? 

   

  • A. Chu Ân Lai
  • B. Lưu Thiếu Kỳ
  • C. Lâm Bưu
  • D. Mao Trạch Đông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do  Mao Trạch Đông đứng đầu.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF