YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số liệu nào sau đây thể hiện thành tựu của Trung Quốc sau 10 năm đổi mới? 

   

  • A. Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản phẩm quốc dân là 9,6%  
  • B. Xuất nhập khẩu tăng gấp 7 lần
  • C. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn tăng 20,8%, thành thị tăng 6,5%
  • D. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm trên 8%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản phẩm quốc dân là 9,6%  

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF