ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số liệu nào sau đây thể hiện thành tựu của Trung Quốc sau 10 năm đổi mới? 

   

  • A. Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản phẩm quốc dân là 9,6%  
  • B. Xuất nhập khẩu tăng gấp 7 lần
  • C. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn tăng 20,8%, thành thị tăng 6,5%
  • D. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm trên 8%
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản phẩm quốc dân là 9,6%  

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1