YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, mối liên quan giữa các cơ chế cách li trong quá trình hình thành loài mới là  

  • A. Cách li địa lý→Cách li trước hợp tử → Cách li sau hợp tử
  • B. Cách li địa lý→ Cách li hợp tử → Cách li sau hợp tử
  • C. Cách li địa lý → Cách li sau hợp tử → Cách li trước hợp tử 
  • D. Cách li địa lý → Cách li sinh thái → Cách li hợp tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý thì đầu tiên sinh vật bị cách li địa lý dẫn tớ ở mỗi điều kiên địa lý khác nhau thì chọn lọc tự nhiên được tiếng hành theo một hướng khác nhau nên đã hình thành các nhóm sinh vật có hình thái, sinh lý khác nhau. Do vậy, cách li địa lý sẽ dẫn tới cách li sinh sản ở mức trước hợp tử. Sau đó thì dẫn tới cách li sau hợp tử.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF