YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, nhân tố tiến hóa nào sau đây nếu diễn ra thường xuyên sẽ làm chậm sự hình thành loài mới?

  • A. Đột biến
  • B. Chọn lọc tự nhiên
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên 
  • D. Di – nhập gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, nhân tố tiến hóa nếu diễn ra thường xuyên sẽ làm chậm sự hình thành loài mới là di - nhập gen.
  • Trong quá  trình hình thành loài bằng con đường địa lý, nếu di  - nhập gen diễn ra thường xuyên sẽ làm giảm sự sai khác vốn gen của quần thể này với quần thể gốc. Do đó sẽ làm chậm sự hình thành loài mới.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131074

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON