AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài 

  • A. Động vật bậc cao
  • B. Động vật 
  • C. Thực vật 
  • D. Có khả năng phát tán mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>