YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Hình thành loài bằng cách li địa lý có thể có sự tham giá của các yếu tố ngẫu nhiên
  • B. Quá trình hình thành loài mới chỉ diễn ra trong cùng khu vực địa lý
  • C. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là con đường hình thành loài nhanh nhất 
  • D. Hình thành loài mới bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa chỉ diễn ra ở động vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì sự  hình  thành  loài mới bằng con đường địa lý thường gắn liền với sự chia cắt quần thể gốc thành 2 quần thể mới. Sự chia cắt quần thể này diễn ra một cách ngẫu nhiên nên có sự tham gia của yếu tố tự nhiên.

  • Phương án B sai.  Vì quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra ở 3 khu vực địa lý khác nhau (hình thành loài bằng con đường địa lý).
  • Phương án C sai. Vì con đường hình thành loài nhanh nhất là hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa chứ không phải là con đường sinh thái.
  • Phương án D sai. Vì hình thành loài mới bằng cơ chế lái xa và đa bội hóa chủ yến diễn ta ở thực vật, ít gặp ở động vật.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF