YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sự hình thành loài bằng con đường địa lý, điều nào sau đây không đúng? 

  • A. Thường dễ xảy ra đối với các loài hay di động xa
  • B. Sự hình thành loài mới cần có sự cách li của các chướng ngại địa lý
  • C. Trong cùng một khu vực địa lý, từ một loài ban đầu có thể hình thành nên nhiều loài mới 
  • D. Điều kiện địa lý là nhân tố chọn lọc các kiểu gen thích nghi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì khi nói về hình thành loài bằng con đường địa lý là nói về sự hình thành loài do các quần thể sống cách biệt trong các khi vực địa lý khác nhau. Các nhân tố tiến hóa có thể tạo nên sự khác biệt về vốn gen các quần thể và khi xuất hiện sự cách lo sinh sản thì loài mới được hình thành.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON