AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những năm qua, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác là do

  • A.

   nuôi trồng hướng đến nhu cầu thị trường,thu nhiều lợi nhuận.

  • B.

   nuôi trồng có nhiều thuận lợi.

  • C.

   nuôi trồng ít chịu ảnh hưởng của bão.

  • D.

   nguồn lợi cho đánh bắt suy giảm mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>