AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng suất lao động của ngành đánh bắt thủy sản nước ta còn thấp chủ yếu là do

  • A.

   hệ thống cảng cá chưa đáp ứng được nhu cầu.

  • B.

   phương tiện đánh bắt chậm được đổi mới.

  • C.

    thiên tai thường xuyên xảy ra.

  • D.

   ngành chế biến còn nhiều hạn chế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>