AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây trực tiếp làm cho sản lượng lúa nước ta tăng nhanh?

   

  • A.

   Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa

  • B.

   Cơ cấu mùa vụ thay đổi.

  • C.

   Sử dụng giống cho năng suất cao.

  • D.

   Mở rộng diện tích, tăng năng suất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>