AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các tổ chức liên kết khu vực được hình thành chủ yếu dựa trên cơ sở

  • A.

   nằm trong một châu lục

  • B.

   có quy mô dân số tương đồng nhau.

  • C.

   có chung mục tiêu lợi ích phát triển.

  • D.

    đều bị canh tranh gay gắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>