AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh là điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng

  • A.

   Bắc Trung Bộ.

  • B.

   Trung du miền núi Bắc Bộ.

  • C.

   Đồng bằng sông Hồng.

  • D. Đông Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>