AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng với tình hình phát triển ngành ngoại thương nước ta sau đổi mới đến nay?

  • A.

   Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu tăng nhanh.

  • B.

   Hàng tiêu dùng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu.

  • C.

   Cán cân ngoại thương chủ yếu là nhập siêu.

  • D.

   Mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA