AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Chỉ số về tình hình dân số Nhật Bản

  Năm 

  Dân số (triệu người)  Tỉ lệ sinh(%)  Dân thành thị(triệu người)

  2010 

  127,3  1,34  115.3

  2015 

  126,6  1,40  118,6

  2016 

  126,3  1,41  118,9

  2017

  126,0  1,41  119,2

  Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình dân số Nhật Bản giai đoạn 2010 -2017?

  • A.

   Năm 2017 tỉ lệ dân thành thị của Nhật Bản là 94,6%.

  • B.

   Dân thành thị tăng.

  • C.

   Tỉ lệ sinh có xu hướng tăng.

  • D.

   Dân số tăng chậm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>