AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hướng

  • A.

   Cơ cấu mùa vụ thay đổi.

  • B.

   tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.

  • C.

   phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình.

  • D.

   phát triển nông sản xuất khẩu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>