AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm \(A(0;0; - 2)\) và đường thẳng \(\Delta :\frac{{x + 2}}{2} = \frac{{y - 2}}{3} = \frac{{z + 3}}{2}\). Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt \(\Delta \) tại hai điểm B và C sao cho \(BC = 8\).

  • A. \({x^2} + {y^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 25\)
  • B. \({x^2} + {y^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 16\)
  • C. \({x^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 25\)
  • D. \({x^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 16\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>