YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz,cho các điểm \(A(1;0;0),B(0;b;0),C(0;0;c)\) trong đó \(b, c\) dương và mặt phẳng \((P):y - z + 1 = 0\). Biết rằng mp(ABC)vuông góc vớ (P) và \(d(O,(ABC)) = \frac{1}{3}\), mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. \(b - 3c = 1\)
  • B. \(2b + c = 1\)
  • C. \(3b + c = 3\)
  • D. \(b + c = 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA