AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A là điểm thuộc mặt phẳng \(\left( P \right):3x + 11y - 4z + 17 = 0\), B là điểm trên đường thẳng \(\Delta :\frac{{x - 1}}{{ - 1}} = \frac{{y - 7}}{{10}} = \frac{{z + 4}}{{ - 8}}\) và \(C\left( { - 6;19; - 22} \right)\) . Tính OA biết \(G\left( { - 3;6; - 4} \right)\) là trọng tâm của tam giác ABC.

  • A. \(\sqrt {65} \)
  • B. \(5\sqrt 3 \)
  • C. \(\sqrt {17} \)
  • D. \(5\sqrt 2 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>