YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng qua \(A\left( { - 2; - 3;1} \right)\) và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng có phương trình \(x + 2z - 5 = 0,y + z + 2 = 0\).

  • A. \(2x + y - z + 8 = 0\)
  • B. \(5x - 11y - 3z + 1 = 0\)
  • C. \(2x - y - z + 2 = 0\)
  • D. \(3x - 2y - 4z + 1 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA