YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm \(A\left( {1; - 1;2} \right)\) và có một véc tơ pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \left( {2;2; - 1} \right)\). Phương trình của (P) là:

  • A. \(2x + 2y - z - 6 = 0\)
  • B. \(2x + 2y - z - 2 = 0\)
  • C. \(2x + 2y - z + 2 = 0\)
  • D. \(2x + 2y - z - 6 = 0\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 63242

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1