AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cắt ba trục tọa độ tại ba điểm \(M\left( {8;0;0} \right)\), \(N\left( {0; - 2;0} \right)\) và \(P\left( {0;0;4} \right)\). Phương trình của mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là:

  • A. \(\left( \alpha  \right):\frac{x}{8} + \frac{y}{{ - 2}} + \frac{z}{4} = 0\)
  • B. \(\left( \alpha  \right):\frac{x}{4} + \frac{y}{{ - 1}} + \frac{z}{2} = 1\)
  • C. \(\left( \alpha  \right):x - 4y + 2z - 8 = 0\)
  • D. \(\left( \alpha  \right):x - 4y + 2z = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>