YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm \(A\left( {1;0;3} \right),\,\,B\left( {2;3; - 4} \right),\,\,C\left( { - 3;1;2} \right)\). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

  • A. \(D\left( { - 2;4; - 5} \right)\)
  • B. \(D\left( {6;2; - 3} \right)\)
  • C. \(D\left( {4;2;9} \right)\)
  • D. \(D\left( { - 4; - 2;9} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA