YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào

  • A. Đồn điền cao su.
  • B. Công nghiệp hóa chất.
  • C. Công nghiệp luyện kim. 
  • D. Ngành chế tạo máy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp tập trung vào nông nghiệp (đồn điền cao su) để cung cấp nguyên liệu chiến lược cho sự phát triển của công nghiệp Pháp.

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243835

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON