YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt" là gì?

  • A. Dưới sự chỉ huy của một hệ thống có vấn quân sự Mĩ.
  • B. Có lực lượng quân Mỹ trực tiếp chiến đấu.
  • C. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ.
  • D. Biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt" là: Trong chiến tranh cục bộ có sự tham chiến trực tiếp của quân đội viễn chinh Mĩ và quân đồng minh.

  Các đáp án còn lại là điểm giống giữa hai chiến lược.

  Đáp án cần chọn là: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON