YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào sau đây không phải là điểm sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị cho cách mạng tháng Tám (1945)?

  • A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương
  • B. Kết hợp giữa xây dựng với rèn luyện
  • C. Xây dựng từ thành phần cơ bản đến tầng lớp trên
  • D. Xây dựng từ nông thôn, rừng núi đến đô thị, đồng bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là xây dựng lực lượng chính trị từ thành phần cơ bản đến tầng lớp trên, từ nông thôn, rừng núi đến đô thị, đồng bằng; kết hợp giữa xây dựng với rèn luyện.

  Đáp án A: việc giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương đã được giải quyết cùng với sự ra đời của mặt trận Việt Minh năm 1941.

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243908

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON