YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là:

  • A. đánh chắc, tiến chắc.
  • B. đánh nhanh, thắng nhanh.
  • C. đánh điểm diệt viện.
  • D. đánh du kích ngắn ngày.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A đúng vì sau khi nghiên cứu kĩ tình hình thực tế, phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là: đánh chắc, tiến chắc.

  - Đáp án B loại vì sau khi nghiên cứu kĩ tình hình thực tế, ta đã thay đổi phương châm tác chiến sang đánh chắc tiến chắc.

  - Đáp án C, D loại vì đây là nghệ thuật quân sự chứ không phải phương châm tác chiến.

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243802

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON