YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?

  • A. Báo Thanh niên
  • B. Báo Đỏ
  • C. Báo Búa liềm
  • D. Báo Giải phóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 17 – 6 - 1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kỳ họp Đại hội tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.

  Đáp án cần chọn là: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON