YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

  • A. Tăng cường thu thuế
  • B. Phát hành tiền giấy bạc
  • C. Tăng cường nhập khẩu hàng hóa Pháp 
  • D. Nâng mức thuế quan đối với hàng hóa các nước khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy toàn bộ nền kinh tế Đông Dương thông qua việc phát hành tiền giấy và cho vay lãi

  Đáp án cần chọn là: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 243847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON