• Câu hỏi:

  Trong các số sau số nào lớn nhất:  

  • A. \({\log _3}8\)
  • B. \({\log _2}5\)
  • C. \({\log _{\frac{1}{2}}}\frac{1}{6}\)
  • D. \({\log _4}15\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC