YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biết \({\log _9}5 = a\). Khi đó giá trị của \({\log _3}5\) được tính theo \(a\) là:          

  • A. \(\frac{1}{2}a\)
  • B. \(4a\)
  • C. \(2a\)
  • D. \(\frac{1}{4}a\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA