• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

  • A. Hàm số \(y = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^x}\) nghịch biến trên \(R\).
  • B. Đồ thị hàm số \(y = {3^x}\) nhận trục \(Oy\) là tiệm cận đứng.
  • C. Hàm số \(y = {2^x}\) đồng biến trên \(R\).
  • D. Hàm số \(y = {e^{2x + 1}}\) có đạo hàm là \(y' = 2{e^{2x + 1}}\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC