AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 11 nm? 

  • A. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn).       
  • B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc).
  • C. Crômatit.                    
  • D. Sợi cơ bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>