AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn chủ yếu cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là 

  • A. Nitơ trong không khí.         
  • B. Nitơ trong đất
  • C. Nitơ trong nước.                          
  • D. Nitơ trong đất và trong không khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nguồn chủ yếu cung cấp nitơ tự nhiên cho cây là nitơ trong đất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>