AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu về khu sinh học trên cạn.

  (1) Mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự là: Đồng rêu  → Rừng lá kim phương bắc → Rừng rụng lá ôn đới → Rừng mưa nhiệt đới.

  (2) Các khu sinh học phân bố theo vĩ độ giảm dần là: Đồng rêu  → Rừng lá kim phương bắc → Rừng rụng lá theo mùa → Rừng mưa nhiệt đới.

  (3) Trong các khi sinh học trên cạn, trên cùng 1 đơn vị diện tích, rừng mưa nhiệt đới có sinh khối lớn nhất.

  (4) Thảo nguyên là khu sinh học thuộc vùng ôn đới.

  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>