AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi xảy ra bao nhiêu điều kiện điều trong số các điều kiện dưới đây?

  (1) Mức độ sinh sản giảm và mức độ tử vong tăng.

  (2) Nguồn sống của môi trường rất dồi dào.

  (3) Điều kiện môi trường bị giới hạn và không đồng nhất.

  (4) Không gian cư trú của quần thể không bị giới hạn.

  (5) Mức độ sinh sản và mức độ tử vong xấp xỉ như nhau.

  (6) Điều kiện ngoại cảnh hoàn toàn thuận lợi.

  (7) Khả năng sinh học của cá thể thuận lợi cho sự sinh sản. 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Về phương diện lí thuyết, nếu nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thoả mãn nhu cầu của các cá thể, không gian cư trú của quần thể không bị giới hạn, mọi điều kiện ngoại cảnh và khả năng sinh học của các cá thể đều thuận lợi cho sự sinh sản của quần thể thì quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng có hình chữ J).

   Các điều kiện đúng là: (2), (4), (6), (7).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>