AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình bên dưới mô tả về quá trình sinh sản ở người. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu khẳng định sau đây là đúng?

  (1) Hình 1 là hiện tượng đồng sinh khác trứng, hình 2 là hiện tượng đồng sinh cùng trứng.

  (2) Xác suất để hai đứa trẻ (1) và (2) có cùng nhóm máu là 100%.

  (3) Xác suất để hai đứa trẻ (3) và (4) có cùng nhóm máu là 50%.

  (4) Xác suất để hai đứa trẻ (3) và (4) có cùng giới tính là 50%.

  (5) Hình 1 được xem là hiện tượng nhân bản vô tính trong tự nhiên.

  (6) Người ta có xác định mức phản ứng của các tính trạng nếu đem nuôi hai đứa trẻ (3) và (4) trong điều kiện môi trường khác nhau. 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  (1) sai: Hình 1 là hiện tượng đồng sinh cùng trứng, hình 2 là hiện tượng đồng sinh khác trứng.

  (2) đúng: Hai đứa trẻ 1 và 2 chắc chắn cùng giới tính vì chúng có cùng kiểu gen.

  (3) sai: Không đủ cơ sở để tính.

  (4) đúng: XS hai đứa cùng giới tính là: 1/2x1/2 + 1/2x1/2 = 1/2.

  (5) đúng.

  (5) sai: Hai đứa trẻ (3) và (4) khác kiểu gen nên không xác định được mức phản ứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>