AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo định luật Hacđi - Vanbec, các quần thể sinh vật ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

  I. 100% AA.                                                            II. 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa.

  III. 0,5AA: 0,5aa.                                                   IV. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

  V. 100% aa.                                                             VI. 100% Aa. 

  • A. II, III, IV.      
  • B. I, V, VI.         
  • C.  I, IV, V.        
  • D.  III, IV, VI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  - Quần thể có cấu trúc di truyền 100% đổng hợp thì luôn ở trạng thái cân bằng di truyền → I, V ở trạng thái cân bằng di truyền → loại A, D.

  - Quần thể có cấu trúc di truyền 100% dị hợp thì không ở trạng thái cân bằng → loại VI → loại B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>