AMBIENT
 • Câu hỏi:

   

  Cho các thông tin sau:

  (1) Tỉ lệ tử vong không đồng đều giữa các cá thể đực và cái.

   (2) Điều kiện nhiệt độ môi trường.

  (3) Tập tính và tập quán hoạt động.

   (4) Hàm lượng chất dinh dưỡng.

  Số lượng các nhân tố có ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính là 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  (1) Đúng vì: Tỉ lệ giới tính chắc chắn bị ảnh hưởng nếu tỉ lệ tử vong của giới đực và giới cái không đều.

  (2) Đúng vì:  Ví dụ trứng rùa trong nhiệt độ thấp sẽ nở thành rùa đực, và ngược lại sẽ nở thành rùa cái.

  (3) Đúng: Gà có tập tính đa thê, nên gà mái thường nhiều hơn gà trống.

  (4) Đúng: Ở cây Ráy (Thiên Nam Tinh) trong điều kiện dinh dưỡng cao hình thành hoa cái và ngược lại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>