YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

  • A. 1; - 2; - 4; - 6; - 8
  • B. 1; - 3; - 6; - 9; - 12
  • C. 1; - 3; - 7; - 11; - 15
  • D. 1; - 3; - 5; - 7; - 9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dãy số 1; - 3; - 7; - 11; - 15  là cấp số cộng vì: kể từ số hạng thứ hai, mỗi số bằng số kề trước nó cộng thêm -4.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON