YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD có  AC = 3a,BD = 4a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của ADBC. Biết AC vuông góc với BD. Tính MN.

  • A. \(MN = \frac{{5a}}{2}\)
  • B. \(MN = \frac{{7a}}{2}\)
  • C. \(MN = \frac{{a\sqrt 7 }}{2}\)
  • D. \(MN = \frac{{a\sqrt 5 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:  \({\overrightarrow {MN} ^2} = {\left[ {\frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {DC} } \right)} \right]^2} = \frac{1}{4}{\left( {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CB}  + \overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {BC} } \right)^2}\)

  \( = \frac{1}{4}{\left( {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {DB} } \right)^2} = \frac{1}{4}\left( {{{\overrightarrow {AC} }^2} + {{\overrightarrow {BD} }^2} + 2.\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {BD} } \right) = \frac{1}{4}\left( {9{a^2} + 16{a^2}} \right) = \frac{{25}}{4}{a^2}\)

  Suy ra \(MN = \frac{5}{2}a\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON