ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các số thực dương a khác 1. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào song song với trục Ox mà cắt các đường \(y = {4^x},y = {a^x}\), trục tung lần lượt tại M, NA thì AN = 2AM (hình vẽ bên). Giá trị của a bằng

  • A. 1/3
  • B. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}\)
  • C. 1/4
  • D. 1/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử N, M có hoành độ lần lượt là n, m. Theo đề, ta có: \( - n = 2m,{a^n} = {4^m}\)

  Vậy \({a^{ - 2m}} = {4^m} \Leftrightarrow {\left( {4{a^2}} \right)^m} = 1 \Leftrightarrow 4{a^2} = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON