AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm:

  • A. IIA.
  • B. VIB.
  • C. VIIIB.
  • D. IA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Z = 26 ⇒ cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
  Cấu hình e dạng (n - 1)dxnsy có 8 ≤ (x + y) ≤ 10 ⇒ thuộc nhóm VIIIB

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2607

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF