AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm:

  • A. IIA.
  • B. VIB.
  • C. VIIIB.
  • D. IA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Z = 26 ⇒ cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
  Cấu hình e dạng (n - 1)dxnsy có 8 ≤ (x + y) ≤ 10 ⇒ thuộc nhóm VIIIB

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>