YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:
  2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2
  2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
  Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
  Tính oxi hóa tăng dần của các cặp oxi hóa khử trên dãy điện hóa là thứ tự nào sau đây:

  • A. I2/2I- < Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+.
  • B. Fe3+/Fe2+ < Cl2/2Cl- < I2/2I-.
  • C. I2/2I- < Fe3+/Fe2+ < Cl2/2Cl-.
  • D. Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+ < I2/2I-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào phản ứng tổng quát: Khửmạnh + OXHmạnh → Khửyếu + OXHyếu

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON