AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:
  2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2
  2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
  Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
  Tính oxi hóa tăng dần của các cặp oxi hóa khử trên dãy điện hóa là thứ tự nào sau đây:

  • A. I2/2I- < Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+.
  • B. Fe3+/Fe2+ < Cl2/2Cl- < I2/2I-.
  • C. I2/2I- < Fe3+/Fe2+ < Cl2/2Cl-.
  • D. Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+ < I2/2I-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào phản ứng tổng quát: Khửmạnh + OXHmạnh → Khửyếu + OXHyếu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF