ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 2 chất tan với số mol bằng nhau. Cho AgNO3 vào X tới dư đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,448 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và a gam kết tủa. Giá trị của a gần nhất với? 

  • A. 35,4
  • B. 33,9.
  • C. 36,5.
  • D. 28,6.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 chất có số mol bằng nhau là FeCl2 và HCl
  3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O
  ⇒ nH+ = 4nNO = 0,08 mol (vì nFe2+ = nH+ ⇒ theo tỉ lệ mol phản ứng thì Fe2+ dư)
  ⇒ \(n_{FeCl_{2}}\) = nHCl = 0,08 mol
  Ag+ + Cl- → AgCl
  Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
  ⇒ Kết tủa gồm: 0,24 mol AgCl; (0,08 – 0,06) mol Ag
  ⇒ a = 36,6g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1