AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 2 chất tan với số mol bằng nhau. Cho AgNO3 vào X tới dư đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,448 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và a gam kết tủa. Giá trị của a gần nhất với? 

  • A. 35,4
  • B. 33,9.
  • C. 36,5.
  • D. 28,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 chất có số mol bằng nhau là FeCl2 và HCl
  3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O
  ⇒ nH+ = 4nNO = 0,08 mol (vì nFe2+ = nH+ ⇒ theo tỉ lệ mol phản ứng thì Fe2+ dư)
  ⇒ \(n_{FeCl_{2}}\) = nHCl = 0,08 mol
  Ag+ + Cl- → AgCl
  Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
  ⇒ Kết tủa gồm: 0,24 mol AgCl; (0,08 – 0,06) mol Ag
  ⇒ a = 36,6g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF